Opłaty startowe

 1. Każdy uczestnik Biegu dla Niepodległej (bieg na 10 km) ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 59 zł do dnia 31 października 2018 r.
  • 65 zł od 1 listopada 2018 r.
  • osoby, które ukończyły 60 lat – 50% aktualnie obowiązującej stawki
 2. Koszt udziału każdego zawodnika w Sztafecie dla Niepodległej, wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 45 zł do dnia 31 października 2018 r (dzieci w wieku 10-15 lat – opłata 25 zł)
  • 50 zł od 1 listopada 2018 r. (dzieci w wieku 10-15 lat – opłata 30 zł)
  • osoby, które ukończyły 60 lat – 50% aktualnie obowiązującej stawki
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika Biegu oraz (w przypadku Sztafety) dopisek „Sztafeta”. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 4. Osobom urodzonym w roku 1958 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki, zarówno w biegu na 10 km jak i sztafecie.

Biegnij dla Niepodległej. Biegnij w największym biegu niepodległości w Białymstoku.


Podziel się artykułem ze znajomymi!