Biuro zawodów

Biuro zawodów znajdować się będzie na placu przed głównym wejściem do VI LO w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 8.

Do biura zawodów zapraszamy:

  • 10 listopada w godz. 17.00 – 20.00
  • 11 listopada w godz. 9.00 – 13.00

Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kartę startową, którą wyślemy e-mailem. Te dwa dokumenty są niezbędne, aby odebrać pakiet startowy. Otrzymaną kartę należy wydrukować i podpisać.

Jeżeli karta startowa nie dotarła na Twoją skrzynkę e-mail, możesz pobrać czystą kartę, wydrukować, uzupełnić i przynieść do biura zawodów.

CZYSTA KARTA STARTOWA DO POBRANIA

Osoby niepełnoletnie muszą mieć kartę startową podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeżeli chcesz, aby Twój pakiet odebrała inna osoba, przekaż jej Oświadczenie podpisane przez Ciebie oraz obowiązkowo Kartę startową.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!